Antano Vagonio komiteto programa

 

 

                Mūsų komiteto veiklos kelias prasideda nuo to kas arčiausia, nuo rajono reikalų sprendimo, nuo Jūsų visų rūpesčių, problemų ir skaudulių, nes jie yra nuolatiniai mūsų gyvenimo palydovai.  Šis kelias reikalauja daug atkaklumo, stiprybės, ištikimybės ir ištvermės. Jau per ketverius mero Antano Vagonio kadencijos metus  įveikta daug užtvarų ir politinių žabangų. Komiteto nariai įsitikino, kad rajono gyventojai nori permainų ir turi stiprų vertybių pamatą. Po užsitęsusio stagnacijos periodo, kuomet vieni draugai protegavo kitus, pradėję dygti pokyčių daigai neturi nudžiūti. Norint tai pasiekti, turi būti išklausytos kiekvieno mūsų rajono gyventojo bėdos ir džiaugsmai. Privalu visas problemas spręsti vadovaujantis elementariais viešumo, sąžiningumo ir demokratiškumo principais. Tam būtina: 

  • Saugoti valstybės kūrėjų ir valstybininkų, partizanų, laisvės kovotojų ir anti-sovietinės rezistencijos dalyvių istoriją.
  • Tobulinti socialinę aplinką, ginti kiekvieną žmogų nuo biurokratinės savivalės.
  • Pritraukti naujų investicijų mūsų rajonui, skatinti rajono įmonių plėtrą, įveikti egzistuojantį pasipriešinimą naujoms investicijoms.
  • Ieškoti savitarpio supratimo žemės ūkyje tarp smulkiųjų, vidutinių, stambiųjų ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių.
  • Sukurti sveikai gyvensenai palankią rajono infrastruktūrą.
  • Siekti, kad rajono institucijoms, viešosioms įstaigoms vadovautų kompetentingi asmenys, kurie sugebėtų:

panaikinti eiles medicinos įstaigose;

sukurtų patrauklias sąlygas veikti jaunoms šeimoms ir jaunimui;

pasirūpintų senjorų gyvenimu ir veikla;

surastų papildomų lėšų švietimo sistemai, dirbančiųjų atlyginimams didinti;

skatintų smulkų verslą visomis priemonėmis;

rūpintųsi kvartaline renovacija ir natūraliais energetikos ištekliais.

            Žengiame į naują rajono veiklos laikotarpį su labai aiškia rajono vizija ir veiksmų planu, nesibijant argumentuotos kritikos. Mes tikime, kad laisvi ir protingi žmonės renkasi tuos, šalia kurių bus gera ir saugu gyventi, bus išgirstas žmogaus balsas, vyraus dvasinė ramybė, altruizmas ir tolerancija.

    Prisijunkite prie mūsų komandos ir kurkime miesto ateitį kartu!