Antano Vagonio komitetas

Išgirsti žmogaus balsą, o ne rinkti balsus!
Pokyčiai Rokiškio rajone neįvyko per naktį: jie liudija ilgą ir nuoseklų priimtų sprendimų ir veiksmų procesą. To, kas padaryta, niekas neatims. Nei asfaltuotų kelių, nei melioruotų žemių, nei pastatytų statinių.

Dabar svarbiausia išlaikyti pokyčių tempą. Taigi ir toliau turime daryti viską, kad būtų išgirstas kiekvienas gyventojas, kad eitume sąžiningumo ir demokratiškumo keliu.

KOMITETASTAPK NARIU

Antano Vagonio komitetas

Išgirsti žmogaus balsą, o ne rinkti balsus!

Meras, tai žmogus kuris privalo atstovauti vietos bendruomenes. Atstovauti rajono žmonės prieš valstybės tarnautojus, ministrus, kitų šalių ambasadorius ir vyriausybę. Pareiga ir atsakomybė vykdant skaidrią pirkimų ir kadrų politiką. Įsiklausyti ir išgirsti kiekvieną žmogų. Gerai žinoti ir valdyti finansus, savivaldybės administracijos veiklas, vykdomus projektus. Pritraukti Valstybės, Europos ir verslo investicijas į rajoną. Būti šalia žmogus kai sprendžiamos jų problemos ir kai švenčiamos pergalės.

Dabar, kai pokyčiai vyksta taip greitai, tai vis dažniau reikia priimti greitus sprendimus. O greitų sprendimų priėmimas remiasi turima patirtimi, vertybiniu pagrindu ir žmonių komandą, kurie sugeba ir nori tai daryti. Šie du dalykai yra esminiai.

Per ketverius metus pavyko daug nuveikti, tačiau netrumpas ir neatliktų darbų sąrašas. Sulaukiau nemenko kai kurių kitaip mąstančių politikų pasipriešinimo. Tačiau tokie procesai vyko ne tik rajone. Prisiminkime, kad buvo pasitelkta ir spauda, ir visos įmanomos priemonės sumenkinti ir netgi sugriauti demokratijos pasiekimus mūsų valstybėje. Turiu galvoje bandymą įvesti tiesioginį valdymą. Tiesioginiai mero rinkimai irgi parodė, kad meras privalo tarnauti žmonėms, kurie jį išrinko, o ne grupuotėms, vis dar bandančioms daryti įtaką. Nepasidaviau nei grasinimas, nei gąsdinimams. Sugebėjau rajono labui suvienyti net ir labiausiai konfrontuojančius valdininkus. Nebijojau tiesos ir atsakomybės.

Turėdamas rajono gyventojų pasitikėjimo mandatą, gyniau kiekvieną žmogų nuo biurokratinės savivalės, visada reikalavau atsakingo darbo iš valstybės tarnautojų ir dariau viską, kad į rajoną ateitų investicijos. Neliko nepastebėtas mokytojas ar gydytojas, ūkininkas ar verslininkas, tarnautojas ar menininkas – visi buvo išklausyti ir suprasti. Matau, kad ši veikla davė apčiuopiamų rezultatų:

  • Pasikeitė rajono bendradarbiavimo kryptis su užsienio valstybėmis, net 28 Europos Sąjungos valstybės tapo mūsų partnerėmis, įskaitant ir pasirašytą sutartį su Kinijos Harbino miestu.
  • Apie 30 proc. atsinaujino savivaldybės administracija. Dauguma savivaldybės administracijos skyrių suprato sėkmingo darbo formulę ir pokyčių prasmingumą.
  • Sugebėjome ,,suvaldyti“ rajono biudžetą, atidavėme visas skolas teikiančioms paslaugas įmonėms, o tai reiškia, kad buvo sudaryta sąlyga žmonėms pakelti atlyginimus; kas metai sugebėjome mažinti biudžeto įsiskolinimus.
  • Dėl skaidrios viešųjų pirkimų politikos sugebėjome padaryti daugiau darbų ir sutaupyti dalį savivaldybės biudžeto pinigų (mokesčių mokėtojų pinigų).
  • Pradėti ir užbaigti grandioziniai projektai, atnešiantys gyventojams ir rajonui pridėtinę vertę.
  • Visus rajono tarybos sprendimus galime įvertinti kaip naudingus gyventojams. (Visuose rajono tarybos sprendimų projektuose radosi privalomas įrašas apie sprendimo naudingumą gyventojams).

Norint pokyčių rajone, neužteko visiems suprantamų standartinių priemonių. Reikėjo pasitelkti visas galimybes didinant rajono populiarumą, patrauklumą investicijoms ir šiuolaikiškumą. Su manimi dirbo visa komanda valstybės tarnautojų, įstaigų vadovų, rajono žmonių. Taip sutelkta bendruomenė padėjo man derybose su ministerijomis ir įstatymų kūrėjais

Galbūt per visą darbo laikotarpį padariau klaidų, kuriomis pasinaudojo oponentai, todėl noriu atsiprašyti kiekvieno gyventojo, pasijutusio nesmagiai dėl mano veiksmų. Turiu galvoje tai, kad vairavau perkamą autobusą ir dėl to sumokėjau baudą, tačiau autobusų parkas gavo 15 000 Eur. nuolaidą išreklamuotai transporto priemonei. Teko nusifilmuoti video juostoje, atskleidžiančioje gerą ir objektyvų policijos bei spaudos darbą, ir išsimaudyti šaltame baseine, kuris turėjo būtį atidarytas tą dieną. To, kas padaryta, nepakeisiu. Svarbiausia, kad rajono žmonės nepatyrė nuostolio.

Į naują rajono veiklos laikotarpį norėčiau žengti kaip patyręs ir sunkumų užgrūdintas meras, turintis labai aiškią rajono viziją ir veiksmų planą, nebijantis į akis pasakyti tiesą, prisiimantis atsakomybę už kiekvieną sprendimą ir sąžiningai atstovaujantis rajono gyventojams.

Kad darbas būtų produktyvus, kad niekas nedrįstu kėsintis į mūsų laisves, reikalinga veiklių žmonių komanda, kurią subūriau. Ją pavadinome Antano Vagonio komitetu. Tai aktyviausi žmonės, kuriuos pažinau dirbdamas mero darbą. Tai tie žmonės, kurie visada turėjo idėjų ir užsidegimo pagerinti mūsų rajono gyvenimą, kuriems svarbiau yra mūsų žmonių gerovė, įsiklausymas į kiekvieno gyventojo poreikius. Šiandien jie nusiteikę dirbti Jūsų labui. Labai svarbu, gerbiami rinkėjai, kad Jūs šiuos žmones palaikytumėte. Dabar atėjo laikas Jums tarti žodį ir pasirinkti tai, kaip norite gyventi ir ko norite rajonui per ateinančius ketverius metus.

Kviečiu visus būti aktyviais ir ateiti palaikyti naujai susibūrusius žmones, pasiruošuosius aukoti savo laiką ir energiją darbui, kuris buvo pradėtas per pirmąją mano kadenciją. Ateikite ir balsuokite, o tai reikš, kad Jums rūpi Jūsų rajonas ir Jūsų vaikų ateitis jame.